Εμμ.Καμπούρη 34, 183 45, Μοσχάτο
+30 210 94 84 370
9:30π.μ - 5:30μ.μ

Τι είναι το backup nas και γιατί μια εταιρία να επιλέξει ενα nas απο την synology?

Η απόφαση μεταξύ της τοπικής (σερβερ) και της αποθήκευσης στο cloud για τα δεδομένα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και τις ανάγκες της εταιρείας σας. Καθένας από αυτούς τους δύο τρόπους αποθήκευσης έχει τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του:

Τοπική (Server) Αποθήκευση Δεδομένων:

Πλεονεκτήματα:

  1. Πλήρης Έλεγχος: Έχετε πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων σας, καθώς αυτά αποθηκεύονται σε τοπικούς διακομιστές.

  2. Τοπική Ταχύτητα: Οι τοπικοί διακομιστές μπορούν να παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα, ιδίως εάν είναι καλά διαμορφωμένοι.

  3. Ασφάλεια: Μπορείτε να εφαρμόσετε τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα.

Μειονεκτήματα:

  1. Υψηλό Κόστος: Οι τοπικοί διακομιστές απαιτούν αρχική επένδυση για τον εξοπλισμό και τη συντήρηση.

  2. Περιορισμένη Διαθεσιμότητα: Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένη τοποθεσία και δεν είναι εύκολα προσβάσιμη από απομακρυσμένους χρήστες.

Αποθήκευση στο Cloud:

Πλεονεκτήματα:

  1. Χαμηλό Κόστος Έναρξης: Δεν απαιτείται αρχική επένδυση σε εξοπλισμό και υποδομές.

  2. Πρόσβαση από Οπουδήποτε: Οι δεδομένες είναι προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο internet, προσφέροντας ευελιξία και απομακρυσμένη πρόσβαση.

  3. Εύκολη Διαχείριση: Οι πάροχοι cloud παρέχουν εργαλεία διαχείρισης και ασφαλείας για τα δεδομένα σας.

Μειονεκτήματα:

  1. Εξάρτηση από Τρίτους: Η αποθήκευση στο cloud εξαρτάται από τους παρόχους cloud, και υπάρχει περίπτωση αναλύσεων υπηρεσίας ή απώλειας πρόσβασης.

  2. Πιθανή Προστασία Δεδομένων: Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο πάροχος cloud προσφέρει αρκετά ασφαλείς υπηρεσίες και μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων.

Οι περισσότερες εταιρείες συνήθως χρησιμοποιούν και τις δύο προσεγγίσεις, ονομάζοντας αυτό που ονομάζεται "υβριδικό cloud." Αυτό επιτρέπει την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και των δύο κόσμων, προσφέροντας την απόλυτη ευελιξία και προστασία των δεδομένων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας προτείνουμε τις σωστές υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρίας σας!

Επικοινωνήστε με τη Unibyte Σήμερα!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram